Sådan bekæmpes Man-in-the-Browser malware

Sådan bekæmpes Man-in-the-Browser malware

05-01-2015EntrustENWhitepaper

Internettet gør det muligt for mange organisationer at anvende nye services til en brøkdel af den pris, traditionelle udbydere ellers ville kunne tilbyde. Udfordringen ligger i, både at være i stand til at sikre it-sikkerhed og tilgodese anvendelighed. Desværre er der med internettets udbredelse også skabt nye muligheder for kriminelle. Med de kriminelles opfindsomhed, kræver det fortsat en større indsats at forpurre diverse angreb mod it-sikkerheden. For at afværge truslerne, vil modforanstaltninger derfor fortsat videreudvikles og erstattes, således de mest effektive metoder tages i brug.

De traditionelle to-faktor-autentificering-løsninger såsom engangsadgangskode-tokens samt kortlægning og forebyggelse af mulige it-angrebsscenarier, anses dog ikke længere for at være effektivt nok inden for brancher, der beskæftiger sig med værditransaktionsomkostninger og online-banking. Dette skyldes den stigende tendens i anvendelsen af malware, der er en udbredt teknik blandt it-kriminelle. Imens de traditionelle sikkerhedsprogrammer ikke længere lever op til diverse hacker-programmer, findes der heldigvis en række tekniske værktøjer, der effektivt kan afværge man-in-the-browser angreb.

Dette dokument forklarer først og fremmest teknikken bag man-in-the-browser angreb. Herefter bliver de forskellige muligheder for modforanstaltninger belyst, som sammenlignes på deres effektivitet i forhold til både nutidens angrebsvektorer og deres evne til at tilpasse sig fremtidige teknikker.

registrering nødvendig

Ved download af dette whitepaper accepterer du, at leverandøren af whitepaperet kontakter dig på din oplyste e-mailadresse eller telefonnummer med yderligere information om leverandørens ydelser relateret til whitepaperet

Sorter efter:
 
Vis:

{{item.texts[0].title}}

{{item.texts[0].title}} {{item.published | date:'dd-MM-yyyy'}}{{item.supplier.fullName}}{{item.language}}{{item.texts[0].class}}